ALGEMENE VOORWAARDEN &

PRIVACY VERKLARING

ALGEMENE VOORWAARDEN.

 

Begrippen.

Coach is, Niels Cohen. Praktijk Nielscohen voor holistisch voeding- en levensstijl, is opricht in juli 2020 gevestigd te Zoetermeer. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 78365929. En gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van coaching en workshops.

 

Cliënt of opdrachtgever is de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van NielsCohen Praktijk voor holistisch voeding- en levensstijl. Hieronder verder genoemd als ‘Nielscohen’. Als overeenkomst wordt gezien, schriftelijk akkoord door cliënt op persoonlijk voorstel, of offerte. Oriëntatiegesprek is vrijblijvend en kosteloos

 

Uitvoering coaching en workshop.

Nielscohen zal coaching en workshops naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Nielscohen heeft met de uitvoering van de coaching en workshop een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Door akkoord te gaan met het persoonlijk voorstel, offerte en/of inschrijving workshop gelden deze algemene voorwaarden en geeft cliënt of opdrachtgever toestemming haar NAW-gegevens, telefoonnummer en email adres te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van Nielscohen voor administratiedoeleinden.

 

Tarieven persoonlijk voorstel / offerte.

De waarde van alle trajecten zijn weergegeven op de website onder ‘aanbod’. 

Mocht de cliënt een op maat gemaakt traject willen zal de waarde van het traject in het persoonlijke voorstel staan of in het geval van een opdrachtgever in de offerte. Deze wordt gemaakt na het oriëntatie gesprek gemaakt door Nielscohen. Een persoonlijk voorstel met prijsopgave of offerte is vrijblijvend en kosteloos. En gebaseerd op de beschikbare informatie bij Nielscohen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door cliënt akkoord getekend persoonlijk voorstel is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd. Of in het geval van een opdrachtgever, schriftelijk akkoord is gegeven op de voorgestelde offerte. En/of schriftelijke bevestiging van Nielscohen op persoonlijke inschrijving particuliere workshop.

 

Betaling.

Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in het persoonlijk voorstel of prijsopgave. Cliënt of opdrachtgever ontvangt een factuur van Nielscohen. In overleg is mogelijk de factuur in termijnen te betalen. Betaling verloopt uitsluitend via IBAN: NL94ABNA0538980435 t.n.v. Nielscohen of contant.

 

Betalingsvoorwaarden.

Workshop: Bij aanvang van de workshop dient de betaling op rekening van Nielscohen te zijn bijgeschreven. 

Traject/offerte: Nielscohen hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuur datum in het geval van individuele coaching.

 

Annulering.

Gemaakte afspraken/trajecten kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de coachsessie kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde afspraken buiten deze termijn van 24 uur worden in rekening gebracht. Afmelden kan via mail info@nielscohen.nl of telefonisch via 06-44855393.

Bij annulering van workshop door cliënt, gaan cliënt en coach in overleg om te komen tot een passend alternatief. Bij geen passend alternatief gelden annuleringsvoorwaarden. Cliënt is verplicht annuleringskosten te betalen aan coach als volgt: Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de workshop zijn annuleringskosten 0%. Bij annulering tot één week voor aanvang van de workshop zijn de annuleringskosten 50%. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de workshop zijn de annuleringskosten 100%. Bij redelijke overmacht in de persoonlijke situatie van Nielscohen, zoals ziekte of noodgevallen behoudt de Nielscohen zich het recht coaching of workshop te annuleren. Inschrijfgeld workshop zal worden geretourneerd binnen 3 werkdagen. Nielscohen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gemaakte verdere kosten van afnemer / opdrachtgever. In goed overleg zal er een alternatieve datum worden gepland.

 

Aansprakelijkheid.

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door zijn verrichte diensten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching sessie of workshop. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelfverantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Opdrachtnemer kan geen garantie geven van genezing van ziektes of kwaaltjes. 

 

PRIVACY VERKLARING:

Nielscohen is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van jou, wordt altijd eerst toestemming gevraagd. Raadpleeg voor verdere informatie de privacyverklaring Nielscohen.

 

Privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn. Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, coach Niels Cohen eigenaar van Nielscohen, gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 78365929.

 

Persoonsgegevens.

Waarom ik jouw gegevens bewaar.

Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en sociaal media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samengaan als coach van Nielscohen en cliënt, afnemer van een product van Nielscohen. Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd om met mij samen te werken. Zie je er na een oriëntatiegesprek van af dan is dat oké. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

 

Verwerken persoonsgegevens.

Mocht je ja zeggen op jouw persoonlijke voorstel en gaan samenwerken met mij (of het nu om coaching of workshops gaat) dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. (Bijvoorbeeld een vragenlijst). Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef aan derden, dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming. Mits er wettelijke reden zijn om deze te doorbreken.

 

Beveiliging

Bij de wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger of per mail bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code. Mijn site www.nielsochen.nl is een etalage alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben, ik sla daar ook niets op van jou.

 

Niet digitale gegevens

Ik schrijf vaak ook iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij maakt of wat ik van jou krijg. Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan. Ik deel mijn facturen, inkomsten en uitgaven met mijn boekhouder.

 

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.

 

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag mij hierover altijd aanspreken.